فراتر از انسان

“فراتر از انسان” عنوان مجموعه‌ای است از عکس‌های نمای نزدیک از گونه‌های مختلف حیوانات که در طول ٧ سال عکس‌برداری شده است.
به نقل از "پیکسلر"، "تیم فلچ" عکاسی است که گفته شده ٧ سال برای گرفتن عکس از حیوانات و تکمیل پروژه‌ای با نام "فراتر از انسان" زمان گذاشته است. عکس‌های او بر روی حرکات و حالات حیوانات مبتنی بر رفتار و حرکات انسان‌ها تمرکز دارد.
آنچه که در این عکس‌ها می‌بینم رفتار و حالات طبیعی حیوانات تحت شرایط گوناگون است. برای رسیدن به حالتی خاص برای عکاسی، "تیم فلچ" دست به مطالعه و تحقیقات زد و توسط عناصری مثل آب و هوا، دما، نور و موسیقی حالت مورد نظر حیوانات را به دست آورد.
این عکس‌ها حس همدلی و صمیمت غیر منتظره‌ای به انسان می‌دهد که معمولا در مورد عکس حیوانات این حس وجود ندارد.